Yükleniyor...
 
Close
Filters
RSS

'ERP ve İnsan' ile eşleştirilmiş blog yazıları

ERP Sistemleri temelde; bir kurumun tüm iş süreçlerini tek bir sistem altında takip etmeye yaramaktadır. ERP ile insan kaynaklarından üretime, satıştan satın almaya, bakımdan stoka kurumun tüm verileri tek sistem altında takip edilir. Bu sebeple ERP; kurumun tüm kaynaklarını takip ettiği ve yönettiği vazgeçilmez bir araç halini alır. 

Bir kurumun en önemli kaynağı ise insandır. Yöneticiden personele, müşteriden tedarikçiye tüm süreçler kişiler üzerinden yürür. Bu sebeple, ERP Sisteminde de kişilerin önemi çok büyüktür. Farklı rollerde olsalar da kişiler, kurum için aynı özenle takip edilmesi gereken varlıklardır.

Blog arşivi